Spørretimespørsmål fra Jostein Berntsen (A) til samferdselsministeren


Besvart: 26.10.1988 av samferdselsminister William Engseth

Jostein Berntsen (A)

Spørsmål

Jostein Berntsen (A): "Antallet sykkelulykker her i landet er høyt og rammer særlig barn og ungdom. Sykkelens konstruksjonsmessige egenskaper er ofte av betydning for skadealvoret i ulykkessituasjonen.

Vil samferdselsministeren se til at nødvendige tiltak iverksettes, slik at skjerpede krav til sykkelens sikkerhetsmessige egenskaper blir gjort gjeldende?"


Les hele debatten