Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 13.02.1997
Spørsmålet er trukket tilbake

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): Dagens Næringsliv skriv i ein artikkel 13. februar 1997 at ESA om få uker slår fast at ordninga med lavere arbeidsgjevaravgift i distrikta må leggast om.

Vil Regjeringa bruke vetoadgangen som EØS-avtala gir for å skjerma dette viktige distriktspolitiske verktøyet?


Les hele debatten