Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 26.10.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Einfrid Halvorsen

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Representantar for Regjeringa og Arbeiderpartiet har no fleire gonger stilt spørsmål ved bemanningsnormene i barnehagane, seinast statsministeren i trontaledebatten.

Vil Regjeringa foreslå nye bemanningsnormer for barnehagane?"


Les hele debatten