Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren


Besvart: 10.11.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Førekomstane av barlind i området der storflyplassen på Hurum skal ligge reknast som oppsiktsvekkande (Arbeiderbladet 20. oktober 1988). I samband med oppsetting av værstasjon på Stikkvannsåsen skal det hoggast 135 dekar furuskog, og dette kan påverke klimaet i barlind-området.

Har dei miljøvernmessige sidene ved denne saka vore vurderte?"


Les hele debatten