Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til miljøvernministeren


Besvart: 10.11.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Frå massemedia er ein kjend med at stoffa som skal erstatte fosfat i vaskemidlar på mange måtar kan føre til større miljøproblem enn kva ein har rekna med.

Meiner miljøvernministeren at fosfatfritt vaskemiddel framleis er det mest miljøvenlege?"


Les hele debatten