Spørretimespørsmål fra Sigurd Holemark (H) til landbruksministeren


Besvart: 10.11.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Sigurd Holemark (H)

Spørsmål

Sigurd Holemark (H): "Departementet har avslått å gi Jens Erik Westberg, Ullerøy i Østfold, konsesjon på kjøp av Foss gård. Dette til tross for at kommunestyre, land- bruksnemnd og fylkeslandbruksstyre har anbefalt konsesjon.

Er statsråden villig til å vurdere saken på nytt når anken over fore- liggende odelstakst er avgjort?"


Les hele debatten