Spørretimespørsmål fra Kåre Gjønnes (KrF) til landbruksministeren


Besvart: 10.11.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Kåre Gjønnes (KrF)

Spørsmål

Kåre Gjønnes (KrF): "Mener landbruksministeren at Regjeringen fremdeles er forpliktet på Stortingets vedtak om inntektsmålsetting for jordbruket, eller betyr land- bruksministerens siste uttalelse at Regjeringen akter å ta i bruk en distriktsdelt inntektsmålsetting i tråd med "Bjerkholt-utvalgets" flertalls- konklusjon?"


Les hele debatten