Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om statsråden vil legge til rette for at aktuelle kandidater som i dag hindres fra å søke lærerutdanning på grunn av kravet om karakter 4 i matte, kan få unntak fra dette kravet, med henvisning til rekruttering av lærere med samisk språk

Datert: 05.05.2021
Besvart: 12.05.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): I forbindelse med Stortingets behandling av Riksrevisjonens rapport om elevers rett til opplæring i og på samisk ble det påpekt at rekruttering av lærere med samisk språk er en kritisk faktor i opplæringen.

Vil statsråden legge til rette for at aktuelle kandidater som i dag hindres fra å søke lærerutdanning på grunn av kravet om karakter 4 i matte, kan få unntak fra dette kravet?


Les hele debatten