Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til forsvarsministeren

Om hvordan statsråden vurderer bruken av Tromsøs havner for anlegg av amerikanske atomubåter i lys av våre forpliktelser etter Genèvekonvensjonene

Datert: 19.05.2021
Besvart: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): For to uker siden la en amerikansk atomubåt til kai ved Tønsnes havn. Norge er folkerettslig forpliktet gjennom Genèvekonvensjonene til å beskytte sivile og å ta forholdsregler mot virkninger av angrep, også i fredstid. Første tilleggsprotokoll, artikkel 58, sier blant annet at partene skal "unngå å plassere militære mål innenfor eller i nærheten av tett befolkede områder".

Hvordan vurderer statsråden bruken av Tromsøs havner for anlegg av amerikanske atomubåter i lys av våre forpliktelser etter Genèvekonvensjonene?


Les hele debatten