Spørretimespørsmål fra Åge Ramberg (KrF) til finansministeren


Besvart: 16.11.1988 av finansminister Gunnar Berge

Åge Ramberg (KrF)

Spørsmål

Åge Ramberg (KrF): "Statistikken for tidsrommet 10. juni til 10. august 1988 viser at tollkontrollen på danskeferjen "Peter Wessel" er så godt som ikke- eksisterende.

Hva akter justisministeren å gjøre med dette uakseptable forholdet?"


Les hele debatten