Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til sosialministeren


Besvart: 16.11.1988 av sosialminister Tove Strand

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "I brev av 31. august 1988 angående lotteri og frivillige organisa- sjoner sier Finansdepartementet: "Regjeringen har allerede gitt ekstra støtte i 1988 til FFO, slik at aktiviteten kan opprettholdes. Verken FFO eller andre organisasjoner har fått slik ekstra støtte."

Hvordan forklarer finansministeren dette?"


Les hele debatten