Spørretimespørsmål fra Gudmund Restad (Sp) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 16.11.1988 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Gudmund Restad (Sp)

Spørsmål

Gudmund Restad (Sp): "Mange fylkeskommuner har innført eller er i ferd med å innføre egen- andeler på skoleskyss i videregående skole.

Hva akter statsråden å gjøre for å avverge at elever som er avhengige av skoleskyss blir påført slike ekstrautgifter som medfører at målet om lik rett til utdanning blir fjernere igjen?"


Les hele debatten