Spørretimespørsmål fra Kjell Furnes (KrF) til utenriksministeren


Besvart: 23.11.1988 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Kjell Furnes (KrF)

Spørsmål

Kjell Furnes (KrF): "Israel er i dag det land i verda som har den mest avanserte teknologi og dei beste metoder når det gjeld å endre ørkenspreiing til nydyrking.

Vil utenriksministeren gå inn for at Norge over sitt u-hjelpsbudsjett finansierer ein auka israelsk innsats på dette området, f.eks. i Afrika?"


Les hele debatten