Spørretimespørsmål fra Hanna Kvanmo (SV) til olje- og energiministeren


Besvart: 23.11.1988 av olje- og energiminister Arne Øien

Hanna Kvanmo (SV)

Spørsmål

Hanna Kvanmo (SV): "I Agderposten 4. november 1988 går det fram at det skal startes grunn- boring i Skjærgårdsparken utenfor Aust-Agder med tanke på oljeleting.

Hvordan vurderer miljøvernministeren denne virksomheten i forhold til målsettingen om å redusere forurensningene og redde livet i havet i Skagerak?"


Les hele debatten