Spørretimespørsmål fra Mimmi Bæivi (A) til forsvarsministeren

Datert: 05.02.1997
Besvart: 19.02.1997 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Mimmi Bæivi (A)

Spørsmål

Mimmi Bæivi (A): Jeg viser til dom i Høyesterett 10. september 1996 (Hålogaland), hvor Forsvaret tapte en sak angående overflyging og dermed tap av rein. Forsvaret var ikke uenig i at dette kan skje, det vil alltid være en risiko. I dette spesielle tilfellet var ikke flygeren under den tillatte høyde på 1000 fot, som er fastsatt av Forsvaret. Flygerne vil altså være i god tro, men påfører likevel staten erstatningsansvar.

Vil det ikke ut fra dette være naturlig å justere denne høyden?


Les hele debatten