Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til sosialministeren


Besvart: 23.11.1988 av sosialminister Tove Strand

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): "Helsedirektør Mork har i media oppfordret kommuner til å sette opp statsfinansierte sprøyteautomater for narkomane i strid med sosialkomiteens flertallsinnstilling om AIDS (Innst. S. nr. 183 for 1987-88).

Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at statlige instanser følger opp Stortingets vilje?"


Les hele debatten