Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til sosialministeren


Besvart: 23.11.1988 av sosialminister Tove Strand

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Funksjonshemmedes organisasjoner på fylkesplan har med få unntak en meget vanskelig økonomi.

Kan sosialministeren bidra til at FFO og de enkelte organisasjoner i større grad blir sikret en bedre og mer stabil økonomi på fylkesplan?"


Les hele debatten