Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til næringsministeren


Besvart: 30.11.1988 av næringsminister Finn Kristensen

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Nordmenn legg at dobbelt så mykje pengar ute som utlendingar legg att her. Som det best utbygde heilårs reiselivsområdet i landet har Buske- rud fylke søkt om at også "Hallingdal/Øvre Numedal" skal reknast som "nasjonalt satsingsområde" med sikte på auka valutainntekter.

Meiner departementet at dette distriktet fyller dei krava som er lagde til grunn for slike satsingsområde?"


Les hele debatten