Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 14.02.1997
Besvart: 19.02.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): Søkinga til økonomisk administrative fag i den vidaregåande skule har gjenge dramatisk ned. Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon har laga og oversendt til departementet ein kriseplan for korleis ein kan sikra nok kvalifisert arbeidskraft til denne ekspanderande næringa framover.

Korleis vil statsråden fylgja opp dette?


Les hele debatten