Spørretimespørsmål fra Oddbjørn Hågård (Sp) til landbruksministeren


Besvart: 30.11.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Oddbjørn Hågård (Sp)

Spørsmål

Oddbjørn Hågård (Sp): "Bl.a. Telemark fylkeskommune er i ferd med å legge ned en av sine to landbruksskoler. Landbruksdepartementet har i brev til landets fylkes- kommuner 10. juni 1988 advart sterkt mot nedlegging av landbruksskoler på nåværende tidspunkt på grunn av innføring av ny struktur i landbruksopp- læringa.

Vil statsråden med bakgrunn i dette brev nå ta initiativ til å hindre at slik nedlegging finner sted?"


Les hele debatten