Spørretimespørsmål fra Ragnhild Barland (A) til samferdselsministeren


Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 30.11.1988 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Ragnhild Barland (A)

Spørsmål

Ragnhild Barland (A): "På et folkemøte i Notodden 21. november 1988 ble det påstått at ikke alle reisende på Bratsbergbanen er kommet med i den statistikken som ble lagt fram i Stortinget i St.prp. nr. 95 for 1987-88 i vår, og at Stortinget har fattet vedtak på feil grunnlag.

Er disse påstander riktige?"


Les hele debatten