Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 30.11.1988 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Studieorganisasjonenes voksenopplæring på høyere nivå har stor betydning som desentralisert undervisningstilbud, ikke minst for kvinner. Regelverk og administrasjonsform fører imidlertid til ulik behandling av studentgrupper, og studieorganisasjonenes elever kommer dårligst ut.

Hva vil departementet gjøre for å skape mer rettferdighet i voksen- opplæringstilbudet?"


Les hele debatten