Spørretimespørsmål fra Kari Helliesen (A) til næringsministeren


Besvart: 07.12.1988 av næringsminister Finn Kristensen

Kari Helliesen (A)

Spørsmål

Kari Helliesen (A): "Mener statsråden det er rimelig at en by som Stavanger med sin store konferanse- og utstillingskapasitet ikke er utpekt som satsingsby for kurs og konferanser av Norges Reiselivsråd, og hvordan vil departementet behandle denne saken videre?"


Les hele debatten