Spørretimespørsmål fra Hanna Kvanmo (SV) til fiskeriministeren


Besvart: 07.12.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Hanna Kvanmo (SV)

Spørsmål

Hanna Kvanmo (SV): "Konkursen ved Øksnes-Langenes Fiskeindustri i Vesterålen har ført til oppsigelser av 400 fiskeindustriarbeidere. Det er nå i gang arbeid med å sikre videre drift gjennom et nystartet selskap, Fiskeindustri A/S.

Hva kan departementet gjøre for å få til snarlig oppstarting og sikre lokalt eie av bedriften?"


Les hele debatten