Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til justisministeren


Besvart: 07.12.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Ved Arendal Kretsfengsel står 47 straffedømte i soningskø på grunn av Justisdepartementets begjærte inntaksstopp, og soningskøen vokser der som ved mange andre av våre fengsler.

Hva ønsker justisministeren å oppnå ved slike inntaksstopp, og har justisministeren tenkt over hvilke sosiale problemer inntaksstopp påfører de straffedømte?"


Les hele debatten