Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til miljøvernministeren


Besvart: 11.01.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Antall anmeldelser av bedrifter som har brutt forurensningsloven har sunket fra 17 i 1986 og 1987 til 11 i 1988, samtidig som 57% av de kontrollerte bedriftene har forbrutt seg.

Hvilke initiativ vil miljøvernministeren ta for å revurdere de kriterier som ligger til grunn for at SFT skal anmelde industrien for brudd på loven?"


Les hele debatten