Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til fiskeriministeren


Besvart: 11.01.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "En nordisk ekspertgruppe har nylig avlagt en rapport om biotekno- logiske oppfinnelser og immatrielle rettigheter i Norden. Rapporten belyser ikke de etiske problemene ved bl.a. patentering av liv.

Vil fiskeriministeren ta initiativ til at Stortinget får anledning til å drøfte dette før behandling i Nordisk Råd?"


Les hele debatten