Spørretimespørsmål fra Dag Jostein Fjærvoll (KrF) til finansministeren


Besvart: 11.01.1989 av finansminister Gunnar Berge

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Spørsmål

Dag Jostein Fjærvoll (KrF): "Overslag viser at det vil koste 10 mrd. kroner å halvere forurensende utslipp til sjøen bare langs kysten av Sør-Norge. Selv om staten bidrar med 25% til investeringer i offentlige renseanlegg viser beregninger at statens avgiftsinntekter fra miljøinvesteringer langt overstiger statens bidrag.

Mener finansministeren at dette samsvarer med Regjeringens opplegg for økt innsats på miljøvernsektoren, og hvilke forslag til avgiftsomlegginger kan eventuelt forventes?"


Les hele debatten