Spørretimespørsmål fra Ingrid I. Willoch (H) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 18.01.1989 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Ingrid I. Willoch (H)

Spørsmål

Ingrid I. Willoch (H): "Norsk Matematikkråds test i 1988 viste at studenter som begynner ved lærerhøyskolene har katastrofalt dårlige kunnskaper i regneferdighet og elementær matematikk. 55% lå under en tenkt strykgrense. Matematikk er ikke obligatorisk ved lærerhøyskolene, men utdannelsen gir rett til å undervise i faget til og med 9. klasse i grunnskolen.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at lærerstudentene får bedre matematikkunnskaper?"


Les hele debatten