Spørretimespørsmål fra Lars Storhaug (H) til finansministeren


Besvart: 18.01.1989 av finansminister Gunnar Berge

Lars Storhaug (H)

Spørsmål

Lars Storhaug (H): "Skattemyndighetene i Hordaland har tatt i bruk en ny momspraksis som vil føre til at store deler av idretts-Norge kan gå konkurs med særdeles uheldige konsekvenser.

Hva vil statsråden bidra med i denne saken for å sikre at idrett, kultur og øvrige frivillige organisasjoner kan fortsette sitt samfunns- nyttige arbeid?" (Tas opp av representanten Jan Helge Jansen)


Les hele debatten