Spørretimespørsmål fra Wenche Frogn Sellæg (H) til næringsministeren


Besvart: 18.01.1989 av næringsminister Finn Kristensen

Wenche Frogn Sellæg (H)

Spørsmål

Wenche Frogn Sellæg (H): "Fosdalen Bergverk A/S i Verran kommune har malmforekomster ut 1991. Omstillingsarbeidet til det statsdrevne gruveselskapet har så langt ikke gitt resultater som kan møte de problemer kommunen vil komme opp i når bergverksdriften opphører.

Hva vil næringsministeren gjøre for å få fart på omstillingsarbeidet ved bedriften?"


Les hele debatten