Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til fiskeriministeren


Besvart: 18.01.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Kystverket tar sikte på å automatisere Utsira fyr i 1989 og i den forbindelse inndra de fire stillingene ved fyret. I Budsjett-innst. S. nr. 10 for 1984-85 ba komiteflertallet om at Utsira fyr fortsatt måtte bli be- mannet og tillagt overvåkningsoppgaver i likhet med enkelte andre betjente fyr.

Vil statsråden følge opp denne henstillingen slik at øysamfunnet Utsira kan få beholde disse arbeidsplassene?"


Les hele debatten