Spørretimespørsmål fra Tore Vamraak (H) til kommunal- og distriktsministeren

Om hvilke konkrete fylkeskommunale tjenester til innbyggerne i Troms og Finnmark som vil bli bedre som følge av en oppsplitting av fylkeskommunen

Datert: 11.11.2021
Besvart: 24.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

Tore Vamraak (H)

Spørsmål

Tore Vamraak (H): Hvilke konkrete fylkeskommunale tjenester til innbyggerne i Troms og Finnmark vil etter statsrådens mening bli bedre som følge av en oppsplitting av fylkeskommunen?


Les hele debatten