Spørretimespørsmål fra Olve Grotle (H) til fiskeri- og havministeren

Om statsråden kan forklare nærmare kvifor regjeringa ikkje ser verdien i at Gamvik-ordninga blir gjort tilgjengeleg for fleire ungdommar, med bakgrunn i at det har vist seg å vere ein populær, enkel og effektiv måte å rekruttere unge inn i fiskerinæringa på

Datert: 18.11.2021
Besvart: 24.11.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

Olve Grotle (H)

Spørsmål

Olve Grotle (H): Den såkalla "Gamvik-modellen" har vist seg å vere ein populær, enkel og effektiv måte å rekruttere unge inn i fiskerinæringa på. I regjeringa Solberg sitt framlegg til statsbudsjett var det derfor sett av eit tilskot på 2 mill. kroner til ei nasjonal søknadsordning basert på "Gamvik-modellen". Regjeringa Støre har derimot vraka dette i sitt framlegg til budsjett.

Kan statsråden forklare nærmare kvifor regjeringa ikkje ser verdien i at Gamvik-ordninga blir gjort tilgjengeleg for fleire ungdommar?


Les hele debatten