Spørretimespørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til fiskeri- og havministeren

Om at stadig flere fiskere også blir fiskekjøpere, mens det å erverve et fartøy ikke er like enkelt, og hva statsråden tenker om situasjonen og mulighet for endringer av regelverket

Datert: 18.11.2021
Besvart: 24.11.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

Dagfinn Henrik Olsen (FrP)

Spørsmål

Dagfinn Henrik Olsen (FrP): I den senere tid har det vært en del oppslag i media hvor det problematiseres at stadig flere fiskere også blir fiskekjøpere. Dette er en utvikling som har skjedd de siste årene, og det er ingen hindringer for en fisker som ønsker å kjøpe et fiskebruk og derved også bli kjøper av egen fangst. For en kjøper som ønsker å erverve et fartøy er det ikke like enkelt, noen ser eierskap av fartøy som en mulighet for råstofftilgang.

Hva tenker statsråden rundt situasjon, og ser statsråden noen muligheter for endringer av regelverket?


Les hele debatten