Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til finansministeren


Besvart: 18.01.1989 av finansminister Gunnar Berge

Magnus Stangeland (Sp)

Spørsmål

Magnus Stangeland (Sp): "Gjennom pressa har finansministeren oppfordra forretningsbankane om å setje ned renta på lån.

Vil finansministeren ta initiativ til at også utlånsrenta i Postspare- banken vert sett ned?" (Tas opp av representanten Lars Velsand)


Les hele debatten