Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til finansministeren


Besvart: 18.01.1989 av finansminister Gunnar Berge

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Norges Bank har i regelverket for adgangen til å oppta valutalån fastsatt følgende bestemmelse: "Som kvalifisert låntaker regnes likevel ikke: - aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner samlet eier mer enn 10% av aksjene. Denne bestemmelse rammer flere fiskebåtrederier i Nord- Norge.

Vil statsråden sørge for at denne diskriminerende bestemmelsen blir tatt bort?"


Les hele debatten