Spørretimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og distriktsministeren

Om å være mer konkret på hvilke oppgaver og arbeidsplasser regjeringen vil flytte ut, og ikke minst hvilke oppgaver den vil overføre fra statsforvalteren til fylkeskommunen

Datert: 25.11.2021
Besvart: 08.12.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): I spørretimen 17. november fikk vi vite at overføring av noen av statsforvalterens oppgaver til fylkeskommunen er blant de viktigste grepene regjeringen vil å ta for å desentralisere makt. Basert på tidligere Senterparti-statsråders ambisjoner om utflytting av oppgaver og arbeidsplasser fremstår det noe passivt, spesielt med tanke på hva representanter for partiet tidligere har uttalt om statlige etater og direktorater.

Kan statsråden derfor være mer konkret på hvilke oppgaver regjeringen vil flytte ut og ikke minst overføre fra statsforvalteren?


Les hele debatten