Spørretimespørsmål fra Kåre Øvregard (A) til miljøvernministeren


Besvart: 25.01.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Kåre Øvregard (A)

Spørsmål

Kåre Øvregard (A): "Ved behandling av Ot.prp. nr. 56 for 1984-85 om ny plan og bygningslov sommeren 1985, etterlyste Stortinget bestemmelser om konsekvensutredninger.

Når tar statsråden sikte på å fremme forslag om slike bestemmelser?"


Les hele debatten