Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til kommunal- og arbeidsministeren


Fremsatt av: Asbjørn Bjørnset ()
Besvart: 25.01.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Arbeidsløysa har auka sterkt i januar 1989, og situasjonen er særleg kritisk i bygg- og anleggssektoren.

Vil kommunalministeren ta initiativ til å framskunde offentleg bygge- prosjekt, eventuelt gjennom særlege låneordningar, slik at viktige oppgåver kan løysast i staden for å bruke pengane til arbeidsløysetrygd og arbeids- marknadstiltak?" (tatt opp av repr. Asbjørn Bjørnset)


Les hele debatten