Spørretimespørsmål fra Kåre Gjønnes (KrF) til finansministeren


Besvart: 25.01.1989 av finansminister Gunnar Berge

Kåre Gjønnes (KrF)

Spørsmål

Kåre Gjønnes (KrF): "Foreldre som begge er i arbeid, kan utgiftsføre en del av kostnadene til barnetilsyn. Når den hjemmearbeidende foreldre i eninntektsfamilier blir rammet av sykdom, har familien ingen fradragsmulighet for nødvendige utgifter til barnepass, f.eks. husmorvikar.

Mener finansministeren dette er rimelig?"


Les hele debatten