Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til sosialministeren


Fremsatt av: Hans J. Røsjorde ()
Besvart: 25.01.1989 av sosialminister Tove Strand

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Vidar Stensen fra Stange er hjerteoperert i utlandet fordi han ble strøket fra den norske hjertekøen som uopererbar og dødsdømt.

Vil sosialministeren sørge for at regningen på kr. 98 000 som han selv har betalt ved låneopptak blir dekket av det offentlige ved f.eks. folke- trygden, slik som omsider ble gjort i den såkalte "Lasse-liten" saken?" (tatt opp av repr. Hans J. Røsjorde)


Les hele debatten