Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til samferdselsministeren


Besvart: 25.01.1989 av samferdselsminister William Engseth

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Ifølge Telemark Arbeiderblad ser Jernbaneforbundet klare signaler på at ledelsen i NSB driver en styrt avvikling av persontrafikken med tog i Telemark ved at intercity-togene mellom Oslo og Skien kan komme til å stoppe i Larvik.

Kjenner statsråden til slike planer og vil han i tilfelle foreta seg noe for å hindre dette?"


Les hele debatten