Spørretimespørsmål fra Dag Jostein Fjærvoll (KrF) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 25.01.1989 av forbruker- og administrasjonsminister Einfrid Halvorsen

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Spørsmål

Dag Jostein Fjærvoll (KrF): "I Vest-Tyskland er det innført en ordning med merking av emballasje på miljøvennlige produkter, og i Sverige foreligger et utredet forslag om en lignende ordning. I Norge har det også fra ulike hold vært arbeidet med et slikt opplegg.

Når vil det bli innført et slikt system her i landet?"


Les hele debatten