Spørretimespørsmål fra Harald Synnes (KrF) til finansministeren


Besvart: 01.02.1989 av finansminister Gunnar Berge

Harald Synnes (KrF)

Spørsmål

Harald Synnes (KrF): "Det har vært økende forståelse for et positivt samspill mellom offentlig ansvar og frivillig innsats. Flere frivillige organisasjoner strever med en vanskelig økonomi, noe som også trolig har sammenheng med det økende omfang av statlige pengespill.

Hvordan og når kan Stortinget få Regjeringens oppfølging av Korvald- utvalgets ulike forslag til behandling?"


Les hele debatten