Spørretimespørsmål fra Kåre Gjønnes (KrF) til sosialministeren


Besvart: 01.02.1989 av sosialminister Tove Strand

Kåre Gjønnes (KrF)

Spørsmål

Kåre Gjønnes (KrF): "Med virkning fra 1. januar 1989 har Stortinget vedtatt at skjenkeav- giftene skal tilfalle kommunene.

Hvorfor har ikke Regjeringen sendt ut forskrifter med nye avgiftssatser slik som bebudet i Ot.prp. nr. 11 for 1988-89, slik at kommunene kunne lagt disse til grunn ved fastsettelse av skjenkeavgiften for avgiftsperioden som starter 1. april 1989?"


Les hele debatten