Spørretimespørsmål fra Lars Velsand (Sp) til landbruksministeren


Besvart: 01.02.1989 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Lars Velsand (Sp)

Spørsmål

Lars Velsand (Sp): "Når vil forslag til ny allmenningslov bli forelagt Stortinget?"


Les hele debatten