Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 01.02.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Kva kan statsråden gjere for å få fortgang i arbeidet med å gjera studieretning for husflids- og estetiske fag til eit fullstendig treårig tilbod på lik line med andre studieretningar/liner, der studiekompetanse og eventuell yrkeskompetanse er innebygd?"


Les hele debatten