Spørretimespørsmål fra Kaci Kullmann Five (H) til miljøvernministeren


Besvart: 08.02.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Kaci Kullmann Five (H)

Spørsmål

Kaci Kullmann Five (H): "Det er blitt rettet sterk kritikk mot myndighetenes behandling av forurensningen fra bilfragmenteringsanlegget Ring Teigen i Hokksund. Nye analyser viser at drikkevannet fra bedriftens naboer er sterkt forgiftet av dioksin og PCB.

Hvorledes vil statsråden forsvare forurensningsmyndighetenes opptreden i denne saken?"


Les hele debatten