Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til fiskeriministeren


Besvart: 08.02.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Departementet har bestemt at det skal delast ut to konsesjonar for forsøksfiske med bomtrål etter flatfisk. Ein konsesjon i nord og ein i sør. Direktoratet har gjeve ein nederlandsk statsborgar, busett i Norge, den eine konsesjonen; dette i konkurranse med fleire kvalifiserte norske søkjarar.

Korleis vil statsråden stilla seg til denne saka som er anka til departementet?"


Les hele debatten